Báo cáo - Hướng dẫn
Thanh tra - Kiểm tra
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10823/UBND-VP ngày 24/10/2018 về việc thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về...
Thông tin Cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Không có video nào

VĂN BẢN MỚI

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập: 367657
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 348
Hôm qua: 160
Tuần này: 0
Tuần trước: 1697
Tháng này: 5986
Tháng trước: 13684