Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 12-05-2017
Sở Nội vụ thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo về kết quả điểm phúc khảo tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 28-04-2017
Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo kết quả điểm phúc khảo tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 22-03-2017
Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 đến các thí sinh dự tuyển.
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Tin hoạt động | 13-12-2016
Ngày 13 tháng 12 năm 2016 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 ban hành thông báo sô 58/TB-HĐTT triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016
Tin hoạt động | 25-11-2016
Ngày 24 tháng 11 năm 2016 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 ban hành công văn số 45/HĐTT về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Hiển thị 1 - 5 of 17 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 4