VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1584/SNV-CCVC V/v: rà soát, đánh giá thực trạng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và phối hợp cập nhật hồ sơ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định 02/11/2018
2 2953/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 19/10/2018
3 1499/SNV-XDCQ V/v báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. 17/10/2018
4 1373/SNV-CCVC V/v: hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018. 25/09/2018
5 854-QĐ/TU Ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 20/09/2018
6 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 31/08/2018
7 2951/BNV-CQĐP Về việc lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 29/06/2018
8 08/2018/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 28/06/2018
9 832/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tai Hội có tính chất đặc thù năm 2018. 14/06/2018
10 768/SNV-XDCQ V/v triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. 04/06/2018
11 655/SNV-CCVC V/v báo cáo, rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ. 16/05/2018
12 4479/UBND-SNV Về việc tuyển dụng viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019. 14/05/2018
13 622/SNV-CCVC Về việc phối hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019 08/05/2018
14 603/SNV-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh 07/05/2018
15 1139/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT 07/05/2018
16 615/SNV-XDCQ V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 07/05/2018
17 4177/UBND-VP Triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 10/4/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 04/05/2018
18 132/BC-SNV Báo cáo công tác Nội vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 26/04/2018
19 560/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. 26/04/2018
20 521/SNV-CCVTLT Về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lập Hồ sơ công việc. 19/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 96 kết quả.
của 5