VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 31/08/2018
2 2951/BNV-CQĐP Về việc lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 29/06/2018
3 08/2018/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 28/06/2018
4 832/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tai Hội có tính chất đặc thù năm 2018. 14/06/2018
5 768/SNV-XDCQ V/v triển khai Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. 04/06/2018
6 655/SNV-CCVC V/v báo cáo, rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ. 16/05/2018
7 4479/UBND-SNV Về việc tuyển dụng viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019. 14/05/2018
8 622/SNV-CCVC Về việc phối hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019 08/05/2018
9 603/SNV-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh 07/05/2018
10 1139/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT 07/05/2018
11 615/SNV-XDCQ V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 07/05/2018
12 4177/UBND-VP Triển khai Kế hoạch số 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 10/4/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 04/05/2018
13 132/BC-SNV Báo cáo công tác Nội vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 26/04/2018
14 560/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. 26/04/2018
15 521/SNV-CCVTLT Về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lập Hồ sơ công việc. 19/04/2018
16 118/BC-SNV Báo cáo đánh giá kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nội vụ 17/04/2018
17 509/SNV-CCVC Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức hành chính năm 2018 17/04/2018
18 42-KH/BDVTU-BCSĐUBND Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐUBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2018 - "Năm Dân vận chính quyền" 10/04/2018
19 435/SNV-CCVC V/v báo cáo thống kê số lượng và chất lượng đội ngũ CBCC,VC năm 2017. 06/04/2018
20 2891/UBND-SNV Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 30/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 91 kết quả.
của 5